(c)2011

Съдебномедицинска експертиза на телесните повреди

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► 
Съдебномедицинска експертиза на телесните повреди
Aвтор: Петко Лисаев
Издателство: Сиби
Година: 2010
ISBN: 9789547306509
Корица: мека
Страници: 224
Цена: 15.00 лв.  12.75 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
Преценката на телесните повреди за целите на наказателния или на гражданския процес е специфична дейност за решаване на въпроси, които са на границата между медицината и правото - обсъждат се медицински факти и обстоятелства за нуждите на правораздаването чрез свеждането им към конкретен вид медико-биологични признаци. Това изисква съответна теоретична подготовка при извършването на експертизата - като се отчитат значителните разлики в интерпретацията на травмите и заболяванията от медицинска и от юридическа гледна точка, особеностите на терминологията, която понякога не e нито медицинска, нито юридическа; разнообразието на болестните и травматичните процеси, които водят до телесни повреди, спецификите им във всеки отделен случай и т.н. В книгата са анализирани и систематизирани всички тези аспекти, като е коментирана и съдебната практика. Изданието има практическа насоченост и е предназначено както за медицинските специалисти, извършващи съдебномедицински експертизи, така и за правораздавателните органи и за останалите юристи, ползващи тези експертизи.
Доц. д-р Петко Лисаев, дм, е ръководител на Катедрата по съдебна медицина и деонтология при Медицинския университет - Плевен, и има над 30-годишна преподавателска и практическа съдебномедицинска дейност. Автор е на "Медицинска деонтология и медицинско право" (1996), "Евтаназия или медицински контрол на умирането и смъртта" (1999), "Деонтологично-правни въпроси на медицинската практика" (2008), съавтор на "Съдебно акушерство и гинекология" (2000), "Енциклопедичен справочник по съдебна медицина" (2004), на учебници и ръководства по съдебна медицина.
 
Общи условия