(c)2011

Античните цивилизации

   Книги ► Енциклопедии и албуми ► 
Античните цивилизации
Aвтор: Под редакцията на Катрин Сал
Издателство: Сиела
Година: 2008
ISBN: 9789542802204
Корица: твърда
Страници: 336
Цена: 60.00 лв.  51.00 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
Енциклопедията "Античните цивилизации" е фокусирана върху основни събития, които отмерват раздвоената между прогреса и несполуките човешка история. Подбрани са двадесет и четири забележителни дати: битката при Кадеш, построяването на Йерусалимския храм, възшествието на Буда, Големите Панатенеи в Атина, смъртта на Клеопатра, разпъването на Христос, основаването на Теотиуакан с човешки жертвоприношения, освещаването на Константинопол и др. Всяко събитие е проследено в един жив разказ. Персонажите, местата, епохата са възкресени в приятен за четене текст, винаги подкрепян от действителни факти. Анализът на съответното събитие позволява то да бъде поставено в неговия исторически контекст, да бъдат открити факторите, които са го породили, както и отзвукът от него. Кратки статии разказват какво се е случвало по същото време в други области по света. Благодарение на това движение във времето и пространството между различните светове читателят може да проследи появата на важните фактори в историята на даден народ, както и зараждането на писмеността, установяването на политически режими или отварянето към външния свят благодарение на корабоплаването, посредством проучването на нови територии и търговския обмен.
Авторите са подкрепили анализа си с най-новите приноси на археологията и историческото дирене в областта на тясната си специализация, което превръща енциклопедията в справочен инструмент. Особено внимание е отделено на илюстративния материал. Благодарение на тематичната иконография книгата се докосва до най-оригиналните изображения на цивилизациите. Изработените сравнителна хронология, карти и индекс целят да улеснят максимално използването им от читателя и неговия достъп до познанието.
 
Общи условия