(c)2011

Строго секретно ( Документи за дейността на държавна сигурност (1944 - 1989))

   Книги ► Научна литература ► История ► история на България ► 
Строго секретно ( Документи за дейността на държавна сигурност (1944 - 1989))
Aвтор: съставител - Веселин Ангелов
Издателство: --
Година: 2007
ISBN: 9789545820106
Корица: мека
Страници: 702
Цена: 15.00 лв.  12.75 лв. (Отстъпка -15%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
Истината за дейността на Държавна сигурност не може да бъде научена и разбрана, ако не се изследва нейната история. Ако не се разлистят и прочетат нейните страници - добрите и лошите.
Изследователите на мощната репресивна структура са облагодетелствани от това, че дей¬ността й е документирана по възможно най-добрия начин. Архивното й наследство е необятно. Всичко за поставените цели и задачи, за резултатите от борбата срещу "империалистическите шпиони", "народните врагове" и "враговете" на партията с главно "П", е описано до най-малката подробност и с впечатляваща педантичност. Доказателство са и поместените в настоящия сборник 145 документа -убедителни и непредизвикващи съмнения ори¬гинални източници, най-безпристрастни носители на историческата истина за всемогъщата Държавна сигурност. Техните автори са хора от системата, точно те са описали така всеобхватно дейността си.
Акцентът в сборника е поставен върху репре¬сивната дейност на Държавна сигурност, насочена към потискане и ограничаване основните права и свободи на българските граждани. Към утвър¬ждаване и гарантиране монопола във властта на комунистическата партия, на нейната диктатура и преди всичко интересите на управляващата й върхушка. Внимание се отделя на малко известни документи за борбата на Държавна сигурност срещу т.нар. вътрешни и външни "врагове" и най-вече на печалните за българите и българското общество резултати от нея. Най-убедителни в това отношение са извадките от информационните бюлетини на Държавна сигурност и годишните от¬четни доклади за "успехите" на борбата срещу всевъзможните "врагове".

 
Общи условия