(c)2011

Строителен наръчник в таблици

   Книги ► Техническа литература ► Други ► 
Строителен наръчник в таблици
Aвтор: Йордан Божков
Издателство: СЕК
Година: 2006
ISBN: 9549145271
Корица: мека
Страници: 576
Цена: 37.00 лв.  31.45 лв. (Отстъпка -15%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
Нашият, Вече Ваш наръчник е предназначен като инженерен помощник за всички, които се занимават със строителни дейности или обслужват, или контролират строителните дейности.
Строителният наръчник, особено когато е предимно в таблици, не е теоретичен труд, не е учебник, не е и сборник от нормативни актове, а е универсално помагало за инженери и техници, които се занимават пряко с инженерен контрол на строежи или с изработване на проекти. Изхождайки от това, след изучаване на излезлите през последните 50 години подобни наръчници и конкретните необходимости на практиката сега, ние се старахме да поместим в следващите страници най-необходимото, като започнахме от единиците за измерване и елементарната математика. Имали сме предвид, че ползвателите на наръчника ще имат теоретичните знания, които ги довеждат до използването на таблици и че таблиците ще им служат предимно за напомняния, за справки, за установяване на числени истини при спорове.
Нашият, вече Ваш наръчник се отличава значително от досега издаваните в България строителни наръчници с много нови неща, заимствани от сегашната Европейска практика и с нашите авторски разработки в помощ на практиката като помагалата за съставяне на графици чрез таблиците за оптимални нормовремена, разходните коефициенти за съставяне на предварителни количествени сметки, процентните съотношения на видовете строителни и инсталационни работи и т.н.
Ние знаем, че предлаганият наръчник не е достатъчно пълен и че някои поместени в него данни след година или две няма да са актуални. Ние имаме уверението на издателството, че всяка година ще се издава допълнение към строителния наръчник в два раздела: коригирани таблици и нови таблици. Ние ще бъдем благодарни на читатели и ползватели, които ни се обаждат с критични бележки и/или допълнения.
 
Общи условия