(c)2011

Слънчеви колектори и системи

   Книги ► Техническа литература ► Електроника и електротехника ► 
Слънчеви колектори и системи
Aвтор: Дечко Дечев
Издателство: Техника
Година: 2006
ISBN: 9540306582
Корица: мека
Страници: 122
Цена: 12.00 лв.  10.20 лв. (Отстъпка -15%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
Нуждата от все по-евтина и „чиста" енергия нараства непре¬къснато. С използването на слънчевата енергия се постигат два добри резултата - потребителят пести средства за енергия и доп¬ринася за намаляване на замърсяването на околната среда.
Възможностите за събиране и използване на енергията на Слънцето са многобройни. Ето защо в книгата е направен опит да се събере и систематизира информацията за досега известните начини и технологии в тази обширна област. Целта е да се обяснят процесите в различните системи, да се види тяхната достъпност и възможност за реализация. Това от своя страна ще популяризира използването на слънчевата енергия в ежедневието.
На практика обаче намерението да се изработи или закупи слънчева инсталация често не се осъществява. За това има при¬чина — за безплатната слънчева енергия трябва да се плати пред¬варително не малко. При проектирането и изработването на съ¬оръжението трябва да се има предвид и времето за изплащане на инсталацията. В този случай може би е необходим един по-перспективен поглед напред в бъдещето, където традиционната електрическа енергия и горивата, доставяни до потребителя, ще бъдат все по-скъпи, а светът, в който живеем, ще трябва да е по-чист от днес.
Търсенето на евтини енергийни източници продължава. И до¬като не се намери единственият, най-добрият и най-ефективният, в много области на човешката дейност слънчевата енергия ще ос¬тане достъпната алтернатива на сегашните горива.
Надяваме се, че „погледът отвътре" на слънчевите инстала¬ции ще предизвика у читателя по-голям интерес към тази проб¬лематика. Областите на приложение в практиката на използва¬нето на слънчевата енергия са големи и е въпрос на време, дър¬жавна и ценова политика „новото" да стане ежедневие за всяко домакинство.

 
Общи условия