(c)2011

Телекомуникации - фиксирани, мобилни и ІР

   Книги ► Техническа литература ► Телекомуникации ► 
Телекомуникации - фиксирани, мобилни и ІР
Aвтор: Борис Цанков
Издателство: Нови знания
Година: 2006
ISBN: 9549315584
Корица: мека
Страници: 310
Цена: 13.00 лв.  11.05 лв. (Отстъпка -15%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
Основното предназначение на този текст е да бъде използван от студен¬тите във Факултета по комуникационна техника и технологии на Техничес¬кия университет - София като учебник по дисциплината, наречена, съгласно учебния план, с името "Комутационна, мултиплексна и кабелна техника".
Да се напише днес книга, в областта на телекомуникациите, за автора бе вълнуващо преживяване, и приятно, и притеснително. Причината е една об¬ща - зашеметяващите темпове на промени в областта, където всяка книга ос¬тарява бързо. Промените са толкова бързи, че някои неща, които казваме на студентите в първи курс, може да са остарели, когато те се дипломират. Един възможен изход е да се пише и говори повече за фундаменталните принципи на комутацията и каналообразуването в телекомуникациите, които принципи по-малко се влияят от технологичните промени.
Друго нещо, към което се е стремил авторът, е в текста да се използват по-малко съкращения. Резултатът в тази насока е обезкуражителен, ако се съди по дългия списък от съкращения в индекса в края на книгата (има и не-цитирани съкращения).
Авторът е благодарен на много хора, които са му повлияли върху фор¬мирането на текста. От колегите в катедра "Съобщителна техника" ще под¬чертая помощта на Евелина Пенчева и Михаил Михов, които критично прег¬ледаха части от книгата, и Мариана Недялкова, която се ангажира с текстообработката. Специално благодаря на Маргарита Атанасова от Депар¬тамента по езиково обучение на ТУ-София, която с зае с трудната задача да направи така, че езикът на книгата да прилича на български.

 
Общи условия