(c)2011

100 начина да мотивираш себе си

   Книги ► Философия и психология ► Познай себе си ► 
100 начина да мотивираш себе си
Aвтор: Стив Чандлър
Издателство: Изток Запад
Година: 2006
ISBN: 9543210314
Корица: мека
Страници: 288
Цена: 10.00 лв.  8.50 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
„Човекът е животно, което не си изпълнява обещания¬та" - гласи едно от не толкова известните и не особено оптимистични определения. При това не само дадените пред други обещания - колко пъти сме се заричали пред себе си, че (от следващия месец, от рождения ни ден, от Нова година) ще започнем да правим едно или друго, благодарение на което ще станем нови хора и животът ни ще поеме в съвсем друга, по-успешна и удовлетворител¬на насока. Само дето най-често всичко си остава в сфе¬рата на добрите намерения или на фантазиите „какъв ми се ще да бъда". Случва се понякога и да пристъпим към действие, изпълнени с жар и вдъхновение. Но след ден — два, седмица или месец ентусиазмът ни угасва. И причи¬ната за това не е, че по рождение ни липсват способно¬сти или воля (удобни, но неверни оправдания), а в отсъс¬твието на достатъчно силна вътрешна мотивация, в неу¬мението ни сами да я създадем или да я поддържаме ус¬тойчива. Все пак и това умение не е нещо вродено, то се учи и за тази цел има разработени какви ли не хитроумни мотивационни техники. Представените в книгата сто начи¬на да мотивираме себе си не са външно бляскави, не се основават на някаква нова, смайваща психологическа теория - ценното в тях е, че са извлечени от личния жи¬тейски опит на автора и дългогодишната му работа като мотивационен лектор в над 400 корпорации (сред които Моторола, Тексас инструмънтс, АТ&Т, Майкрософт), която го е срещала с много интересни личности. Пак бла¬годарение на обратната информация от участниците в те¬зи семинари той е успял да провери и да шлифова пред¬лаганите способи за мотивиране - затова всички те са лесни за разбиране, практически приложими и ефикасни, в което всеки може сам да се увери, ако изпробва дори само няколко от тях. Така вашите планове, виждания, на¬мерения ще имат по-голям шанс да се превърнат в реалност.
 
Общи условия