(c)2011

Конкурентни стратегии в туризма

   Книги ► Изкуство ► 
Конкурентни стратегии в туризма
Aвтор: проф. д-р Манол Рибов и колектив
Издателство: Тракия
Година: 2006
ISBN: 9548401460
Корица: мека
Страници: 420
Цена: 23.00 лв.  19.55 лв. (Отстъпка -15%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
В монографията са обобщени познанията и опита на творчески колектив от автори, занимаващи се активно с теоретико-методологическото изследване на сложните и изключително актуални проблеми на свободното време и туризма, интеграцията и глобализацията, туристическата политика и разработването на иновационни и инвестиционни стратегии. Специално внимание е отделено на профилираните стратегии за туроператорската и турагентската дейност, хотелиерството, ресторантьорството, екскурзоводството, анимацията и конгресния туризъм. Проучени са също така и проблемите за интегрираните системи за качеството и квалиметрнчната оценка на хотелиерската суперструктура.
Участието на авторите в написването на монографията е, както следва: проф. д-р М. Рибов - увод, заключение игл. 1 и2;д-рМ.Станкова-гл. 7; д-рС. Милева-гл. 15; д-рП. Димитров-гл. 5; М.Янева-гл. 12; Е. Велнкова - гл. 14; Ив. Комнтски - гл. 6; Б. Станкова - гл. 3; Ж. Трифонова - гл. 4; В. Ганева - гл. 8; Р. Тодорова - гл. 9: И. Емилова - гл. 10; Л. Мартинова - гл. 11; Л. Христова - гл. 13: М. Димитрова -гл. 16; Л. Гръчка - гл. 17 н Ал. Старшов - гл. 18.

 
Общи условия