(c)2011

Вятърни електроцентрали - 1 част

   Книги ► Техническа литература ► Други ► 
Вятърни електроцентрали - 1 част
Aвтор: Георги Тончев
Издателство: Ековат Технологии
Година: 2005
Корица: мека
Страници: 248
Цена: 12.00 лв.  10.20 лв. (Отстъпка -15%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
Проектирането на конвенционални горивни електроцентрали се прави за предварително определен първичен енергоизточник с постоянен характер. От това в голяма степен се определя, както технологията, така и съответните енерготехнически съоръжения.
Вятърните електроцентрали и вятърните паркове разглежда ме като единна система. Тя има за цел да извлече максимална печалба от продажби на електричество, получено за сметка на безплатната ветроененергия в определен район Първичният енергоизточник (вятърът) е променлив по скорост и по посока Затова проектирането на ветроенергийните обекти винаги се разделя на две последователни фази. Първата е ветроенергийният одит а втората е самото проектиране. Двете фази са еднакво важни. Първата е определяща за избора на технологията и съответните агрегати за трансформация на вятърната енергия в електрическа. Във втората фаза се подбират алтернативни варианти на ветроагрегати. на основание анализ на енерготехнически те им параметри и тяхното най-добро съответствие с установените на място специфични ветроклиматични условия Проектът завършва с технико-икономически анализ инвестиционна и екологична оценки на проектираните алтернативни варианти.
За проектирането, оборудването, строителството и монтажа на ветроенергийните обекти в книгата се предлагат съвременни методи, подходи и иновативни технически решения. Част от тях са разработки на автора, който има дългогодишен опит при изграждането на електроенергийни обекти у нас и в чужбина.

 
Общи условия