(c)2011

Вероятности и статически методи в комуникациите - том 1

   Книги ► Техническа литература ► Телекомуникации ► 
Вероятности и статически методи в комуникациите  - том 1
Aвтор: проф. Ервин Фердинандов, Боряна Пачеджиева
Издателство: Сиела
Година: 2005
ISBN: 9546498351
Корица: мека
Страници: 422
Цена: 15.00 лв.  12.75 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
Предлаганата книга запознава читателя със съвременната методология за анализи и разработки в областта на комуникационните технологии. Основното предназначение на книгата е да се използва като учебник за магистърския курс "Вероятностни и статистически методи в комуникациите" в Технически университет - София, но несъмнено ще представлява интерес за студенти, дипломанти, докторанти и млади специалисти от други близки дисциплини и направления. Материалът е представен в достатъчен и насочен към практическите приложения вид. Това се изразява и в изобилието от специализирани примери (около 130). Голяма част от тях са развити като цялостни инженерни изследвания и проектирания - с подробни изчисления и оценки, с таблични и графични построения.
Д.т.н. инж. Ервин Фердинандов е професор в ТУ - София и в Пловдивския му Филиал, в института по електроника на БАН и в Технически колеж - Смолян. Водил е учебни занятия по почти всички дисциплини в областта на комуникациите. Основната му продукция е в направленията Оптични комуникации, Лазерна локация, Оптична радиометрия. Автор е на над 200 труда.
Д-р инж. Боряна Пачеджиева е главен асистент в ТУ - София, Филиал Пловдив. Работи в областите на комуникационните сигнали и системи, на оптоелектрониката и на компютърните технологии. Автор е на над 30 труда.

 
Общи условия