(c)2011

Мобилни радиомрежи

   Книги ► Техническа литература ► Телекомуникации ► 
Мобилни радиомрежи
Aвтор: Любомир Добош, Ян Духа, Станислав Мархевски, Владимир Визер
Издателство: "Джиев трейд" ООД
Година: 2005
ISBN: 9549332144
Корица: твърда
Страници: 384
Цена: 30.00 лв.  25.50 лв. (Отстъпка -15%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
В последните години сме свидетели на бурно развитие на мобилните радиокомуникационни мрежи и на техните услуги. Тези мрежи се отличават от комуникационните услуги, предлагани от стационарните комуникационни мрежи, с две основни характеристики. Първо, осигуряват връзката с абоната при неговата непрекъснато увеличаващата се мобилност (в сградите, в колата, в къщи, в работата, сред природата). Второ, тенденцията на развитието е насочена към изграждането на глобална комуникационна мрежа, която ще комбинира основните услуги за говорна комуникация и комуникация с данни с услугите на обществената телефонна мрежа, чрез което ще се осигури световно покритие и ще се предложат услуги, независимо от мястото и времето.
Комбинацията на тези две характеристики на мобилните комуникационни мрежи е основа за непрекъснато нарастващите заявки за осигуряване на мобилни услуги. Тези заявки имат ярко изразен експоненциален характер на нарастване на броя на мобилните потребители (или на клетъчните мрежи, безшнурови телефони, търсещи системи или на най-новите мобилни спътникови мрежи).
Тенденцията е да се предлагат не само мобилни комуникационни услуги, но и преминаването от говорна комуникация към високоскоростен пренос на данни и мултимедийни продукти.
Авторите на тази книга нямаха за цел подробно да информират читателите за всички съществуващи мобилни радиокомуникационни мрежи по целия свят. Книгата има за цел да предостави информация за основните принципи на работата на мобилните радиокомуникационни мрежи, при което по-подробно да информира за перспективните системи на мобилните радиокомуникации.
Книгата е разделена на десет основни глави, от които всяка представлява завършена част. В края на книгата е направен преглед на използуваните съкращения, понятия и символи и списък на използуваната литература.
Книгата е предназначена за широк кръг специалисти и студенти в електротехническите факултети. Независимо, че в нея е използуван прост математически апарат, четенето й изисква основни познания по теория на сигналите, разпространение на радиовълните и модулациите.
Повечето материали за написване на книгата авторите получиха при участието си в международните проекти TEMPUS - Тelecomnet и TEMPUS -Дистанционно обучение в университетите UРС Barcelona и Politecnico di Torino, както и във фирмите Alkatel Щутгард, Simens SWH Виена и техните клонове в Словакия.
За забележките и съветите при обработката на материала искаме да благодарим на рецензентите проф. инж. Флориан Макан, PhD., проф. инж. Душан Ливицки, PhD. и на колегите от катедрите, които имаха търпението да прочетат публикацията.

 
Общи условия