(c)2011

Власт и идеология в Ранната новоасирийска империя (934 - 745 г. пр. Хр.)

   Книги ► Научна литература ► История ► обща световна история ► 
Власт и идеология в Ранната новоасирийска империя (934 - 745 г. пр. Хр.)
актуално

Aвтор: Зозан Тархан
Издателство: Гутемберг ИК
Година: 2022
ISBN: 9786191762057
Корица: твърда
Страници: 360
Цена: 28.00 лв.  25.20 лв. (Отстъпка -10%)

Добави в количка
 
Настоящото проучване разглежда царската власт и идеология в Ранната новоасирийска империя (934-745 г. пр. Хр.). С оглед състоянието на изследванията към деншна дата, разработването на това изследване по темата е наложително и би било приносно за изследванията върху Древния Близък Изток и старата история като цяло.

Мотивите за необходимостта от този труд могат да бъдат обобщени по следния начин: 1) липсата на синтезно и детайлно проучване, което да проследи управленския период на асирийските владетелиот ранната новоасирийска епоха в светлината на новите проучвания и публикувани извори; 2) наличието предимно на кратки исторически очерци, съсредоточени само върху някои основни събития от царуването на повечето владетели; 3) необходимостта от допълнително изследване върху идеологията в Ранната новоасирийска империя с цел разглеждането на разнообразните ѝ аспекти през различни ракурси и предложения за възможни решения на дискусионни въпроси; 4) липсата на и необходимостта от проучване, което съчетавав един цялостен текст въпросите за властта и за фактора, подпомагащ нейното реализиране – идеологията.

По отношение на методологията на работата е използван комплексен подход, съчетаващ филологическа работа с клинописни текстове, анализ на образни извори, привеждане на археологически данни за строителната дейност на царете по изграждането на съответните дворци и тяхното устройство. Този подход позволява реализирането на задълбочен исторически анализ по отношение управлението на владетелите (раздел III), а също и на културно-исторически анализ върху идеологията на царската власт (раздел IV).
 
Общи условия