(c)2011

Гръцко - български речник

   Книги ► Речници ► гръцки ► 
Гръцко - български речник
Aвтор: Николай Костов, Илия Костов
Издателство: Труд
Година: 2005
ISBN: 9545285273
Корица: твърда
Страници: 1068
Цена: 69.99 лв.  59.49 лв. (Отстъпка -15%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
Този речник е предназначен за владеещи българския като роден език, които изучават и/ или ползват гръцкия в ежедневни ситуации - в работата си или като преводачи. Речникът не може, разбира се, да замести учебника и граматиката, но той предлага най-важната информация, необходима за правилното боравене с включената в него лексика.
Словникът обхваща около 100 000 думи и изрази.
Подборът на ключовите думи и изрази се ориентира по съвременната езикова ситуация, което доведе до включването на много актуална лексика, употребяваща се в ежедневната комуникация. Особено внимание е обърнато на нова и специална лексика (включително новоприети думи от чужд произход), напр. от областта на икономиката и политиката, на електронните медии, битовата техника, туризма и рекламата, на разговорната реч. Жаргонна лексика, респ. думи от по-ниски стилови равнища на езика, са включени, ако се срещат във всекидневната комуникация на цялата общност (напр. в аудио-визуалните медии). Включени са и географски имена. По-стара лексика не е отбягната, тъй като речникът трябва да дава възможност да се четат и по-стари текстове.
Авторите и издателството се надяват, че с тази книга отговарят на належаща нужда от един наистина съвременен гръцко-български речник за широк кръг от ползватели.

 
Общи условия