(c)2011

Бюджетен контрол. Финансовоправен анализ на съвременната нормативна уредба

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► право ► 
Бюджетен контрол. Финансовоправен анализ на съвременната нормативна уредба
Aвтор: Валентина Александрова
Издателство: Парадигма
Година: 2021
ISBN: 9789543264551
Корица: мека
Страници: 284
Цена: 20.00 лв.  17.00 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
Настоящият труд представя резултатите от изследване на съвременната нормативна уредба на бюджетния контрол, както и допълва и обогатява анализа на същността на бюджетния контрол от финансовоправна гледна точка. В труда са изключени въпросите касаещи историко-правния анализ на развитието на законодателната уредба на бюджетния контрол в Република България от Освобождението до приемането на страната в Европейския съюз, както и въпросите свързани с отговорността за извършени нарушения на бюджетното законодателство. Акцент на труда са само въпросите, свързани с финансовоправните аспекти на бюджетния контрол и то в контекста на неговата съвременна нормативна уредба в Република България. Анализът се основава на актуалната нормативна уредба на бюджетния контрол към 30.07.202Q г.
 
Общи условия