(c)2011

Из архива на П. К. Яворов (1894–1914)

   Книги ► Художествена литература ► Български автори ► Биографии ► 
Из архива на П. К. Яворов (1894–1914)
Aвтор: Василена Билярска, Донка Билярска, Цочо Билярски - съставители
Издателство: Захари Стоянов
Година: 2021
ISBN: 9789540914947
Страници: 664
Цена: 30.00 лв.  25.50 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
За първи път читателите можем да се докоснем до най-пълното издание на архивите на Пейо Яворов - писма, телеграми и пощенските картички от неговите кореспонденти

Архивите, къщите-музеи и библиотеките все още крият своите тайни за поета, революционера, драматурга, публициста и покорителят на женските сърца П. К. Яворов. Много от тези ценни свидетелства съставителите са се постарали да покажат в това за първи път излизащо най-пълно издание.

Тази богата сбирка наброява над 700 изпратени до него документа и са пряко свързани с неговите писма , които Издателство „Захарий Стоянов“ отпечата в отделен том в пълните му съчинения.

По такъв начин чрез тези два тома ще може да се види най-точно живота и дейността на този най-бележит от началото на XX век български творец и революционер, имал за пример в живота си великия Христо Ботев, но и бил съратник на двама от най-видните български революционери Гоце Делчев и Тодор Александров. Яворов е и един от четиримата великани от Кръга „Мисъл“, което тук е най-пълно отразено.

Това прави двете издания едно неразкъсваемо цяло и ценен извор при работата на изследователите върху живота, творчеството и дейността на тази изключителна личност. Сред кореспондентите му са дейци на културата и изкуството, революционери, учени, писатели, поети, артисти като акад. Михаил Арнаудов, акад. Иван Шишманов, проф. Боян Пенев, проф. Анастас Иширков, Иван Вазов, д-р Кръстю Кръстев, П. П. Славейков, П. Ю. Тодоров, Георги Бакалов, Елин Пелин, Кирил Христов, Андрей Протич, Александър Паскалев, Владимир Василев, Иван Попов, Стилиян Чилингиров, Цанко Церковски, д-р Тодор Николов, Иван Кирилов, д-р Васил Ненов, Димитър Бояджиев, Гоце Делчев, Тодор Александров, Христо Матов, Тодор Лазаров, Данаил Крапчев, Пейо Гарвалов, Григор Василев, Михаил Кремен, Михаил Герджиков, Атанас Кирчев, Елена Снежина, както и жените в неговия живот Дора Габе, Мина Тодорова, Лора Каравелова, Екатерина Ненчева, Весела Монева Олзомер и много други.
 
Общи условия