(c)2011

НАТО и Средиземноморието, 1949 - 1956

   Книги ► Художествена литература ► Български автори ► Други ► 
НАТО и Средиземноморието, 1949 - 1956
Aвтор: Денчо Данчев
Издателство: Захари Стоянов
Година: 2021
ISBN: 9789540915487
Корица: мека
Страници: 496
Цена: 25.00 лв.  21.25 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
Д-р Денчо Стефанов Данчев завършва История в Софийския университет през 2012 г. През 2013 - 2014 г. изучава съвъременна американска история в университета в Грьонинген, Нидерландия. През 2014 г. успешно защитава магистърска теза в Софийския университет на тема "Икономически, политически и военностратегически предпоставки за решението на Япония да нападне Пърл Харбър на 7.12.1941 г. През 2020 г. защитава докторантура към катедра „Нова и съвременна история" на тема „НАТО и Средиземноморието, 1949 - 1956 г." Интересите на д-р Данчев са свързани със съвременната световна история и влиянието, което тя оказва върху модерните политически процеси в света.

Темата на монографията е актуална с оглед на събитията в Средиземноморието, които наблюдаваме през последните години. Съвременната обстановка категорично потвърждава една от работните тези, които настоящото изследване доказва, а именно, че регионът е изключително динамичен и наситен с геополитическо напрежение, което има потенциала да застраши не само регионалния, но и световния мир. „НАТО и Средиземноморието, 1949 - 1956" не само запълва празнина в историографията - както в българската, така и в чуждестранната, но и дава възможност да бъдат проследени в дълбочина корените на съвременните геополитически процеси в Средиземноморието.
 
Общи условия