(c)2011

Интеграция на хората с увреждания

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► закони и нормативни актове ► 
Интеграция на хората с увреждания
Aвтор: закон
Издателство: Сиби
Година: 2004
Корица: мека
Страници: 152
Цена: 3.80 лв.  3.23 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
Представена е нормативната уредба на обществените отношения, свързани с интеграцията на хората с увреждания - нормите и реда за оценяване на увреждането и възможностите за интеграция, целевите помощи и месечните добавки за социална интеграция, функциите и правомощията на държавните и общински органи и национално представителните организации на или за хората с увреждания във връзка със социално-икономическата защита. Поместено е и информационно приложение, включващо извлечения от Закона за насърчаване на заетостта, Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и други актове, съдържащи специални норми във връзка с разглежданата материя. Текстовете са анотирани с препращания между включените в изданието текстове и към други нормативни актове.
 
Общи условия