(c)2011

Социални права на българските граждани

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► коментари ► 
Социални права на българските граждани
Aвтор: Васил Мръчков
Издателство: Сиела
Година: 2020
ISBN: 9789542832539
Корица: мека
Страници: 472
Цена: 22.00 лв.  17.60 лв. (Отстъпка -20%)

Добави в количка
 
Книгата се състои от четири глави, заключение и допълнение. В началото се прави преглед на възникването, признаването и утвърждаването на социалните права и тяхната международноправна закрила. В България тези права са уредени в Конституцията от 1991 г. и обилното социално законодателство.Подбрани са основните трудови права:
на труд;
на здравословни безопасни условия за неговото полагане;
на възнаграждение;
на отпуск;
на синдикално сдружаване;
на стачка;
на тяхната съдебна защита и др., чийто брой расте.Следват правата на обществено осигуряване, здраве и здравно осигуряване и на социално подпомагане за най-бедната и уязвима част от обществото.

Заключението обобщава, че въпреки обилното законодателство, социалните права на гражданите в годините на прехода от социализъм към капитализъм са сериозно накърнени от ширещата се бедност и не осигуряват достойно равнище на живот и сигурност. Използвана е практиката на Конституционния съд, на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд.

Завършването на книгата съвпадна с връхлетялата ни световна пандемия от Covid-19 и въведеното извънредно положение. Това наложи кратко допълнение за тяхното отрицателно отражение върху социалните права.
 
Общи условия