(c)2011

Памет и справедливост

   Книги ► Художествена литература ► Български автори ► Биографии ► 
Памет и справедливост
Aвтор: Даниела Колева
Издателство: Сиела
Година: 2020
ISBN: 9789542832195
Корица: мека
Страници: 368
Цена: 18.00 лв.  14.40 лв. (Отстъпка -20%)

Добави в количка
 
Лични спомени и публични разкази за комунизма

Благодарности ................................................................................................ 9
Въведение: архипелаг Памет ...................................................................... 11
Глава 1
Памет и разказ, или кутията с инструменти ........................................ 25
Колко вида памет? ............................................................................. 26
Колективната памет, или кой всъщност помни ............................... 28
Места на памет, или какво се помни ................................................ 33
Как се помни: комуникативна и културна памет ............................ 38
От културна памет към култури на памет и политики на памет .......................................................... 44
Защо тъкмо разказ? ............................................................................ 47
„Големи“ и „малки“ разкази.............................................................. 59

I част
Политики на памет и култури на памет

Глава 2
Новият „голям разказ“: справяне с миналото ..................................... 67
Политики на памет: „холокостизиране“ на комунизма? ................ 70
Мнемополитическа регионализация: две европейски култури на памет ........................................ 81

Глава 3
Политики на справедливост: възстановителното право.................... 91
Законодателно осъждане и криминализация на комунистическия режим ................................ 94
Справедливост за жертвите .............................................................. 98
Реабилитация ...................................................................................... 99
Реституиране на отнета собственост ............................................. 106
Търсене на отговорност от извършителите – от правната в моралната сфера .......................... 115
Наказателно преследване ................................................................ 117
Лустрация ......................................................................................... 124

Глава 4
Политики на признаване ........................................................................ 131
Установяване на фактите – „архивната революция“ .................... 131
Политики на истината и институции на паметта.......................... 138
Изработване на нов исторически разказ ........................................ 138
Институти на паметта ...................................................................... 143
Формиране на култури на памет: мемориализация и музеализация............................................. 153
Паметта за жертвите в публичното простран ство ........................ 154
Музейни разкази за комунизма ....................................................... 168
II част
Мнемонични разкази и общности на памет

Глава 5
„Тръни в духа“: травматични разкази ................................................. 191
Травма и памет ................................................................................. 191
Колективна травма? Възможно ли е? ............................................. 195
Комунистическите репресии като културна травма ..................... 201
Белене като топос в травматичния разказ ..................................... 205
Публичната памет: топоси, тропи, сюжети .................................................................... 206
Местната памет в Белене: топоси, тропи, сюжети ....................... 210
Разказът за общностите: „ние тука сме на две“ ....................... 211
Миналото: наводнения, кал, качамак ............................................ 213
Социалистически преобразования: къщи, асфалти, тротоари ..................................... 216
7
Островът: „чист рай, злато за нас“ ........................................... 221
Лагерът в местната памет: травматично изтласкване или ограничена рационалност ................. 223
Възпитаване на памет? .................................................................... 234
Оголеният живот и damnatio memoriae .......................................... 240
Политиката на състрадание и местната публичност .................... 256

Глава 6
„Печал, почти надежда“: носталгични разкази ................................. 267
Понятието – от медицината към културологията ......................... 267
Носталгия и неосталгия в постсоциалистически контекст ......... 275
Ретроспективни миражи: носталгията като биографичен феномен ....................................... 285
Всекидневен социализъм ................................................................ 287
Спокойствие и сигурност ................................................................ 291
Солидарност в микрообщността: своите, не режимът ................. 295
Изгубените ценности ....................................................................... 299
Homo nostalgicus без стигма ........................................................... 303
За нормалността на посткомунистическата носталгия ................ 308
Пред предизвикателствата на промените ...................................... 309
Носталгично поколение? ................................................................. 313
За ненормалността на посткомунистическата носталгия ............ 322
Заключение: Има ли надежда за паметта? ............................................... 331
Използвана литература .............................................................................. 341
 
Общи условия