(c)2011

Промените в гражданския процесуален кодекс

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► коментари ► 
Промените в гражданския процесуален кодекс
Aвтор: Колектив
Издателство: Труд и право
Година: 2020
ISBN: 9789546082749
Корица: мека
Страници: 568
Цена: 36.00 лв.  30.60 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
ДВ. бр. 86 - 2017 / бр. 100 - 2019 г.
Тази книга Ви представя измененията и допълненията в Гражданския процесуален кодекс, направени в периода от октомври 2017 година до края на 2019 година.

В подробни и изчерпателни коментари са анализирани промените в исковото производство, в заповедното производство и в изпълнителното производство. Специално внимание е отделено на промените в защитата срещу незаконосъобразното принудително изпълнение чрез обжалване действията на съдебния изпълнител и по исков ред.

За първи път е публикуван коментар на измененията в част Седма „Особени правила относно производството по граждански дела при действието на правото на ЕС” и на новосъздадената част Осма „Особени правила относно производството по граждански дела при действието на международни договори”.

Ценност на книгата е и задълбоченият анализ на тълкувателната практика на Върховния касационен съд за периода 2017-2019 г. по важни и противоречиво решавани въпроси на Гражданския процесуален кодекс.

В приложение е публикуван нормативният текст на Гражданския процесуален кодекс, актуален към 30 април 2020 година.Така книгата предлага професионално тълкуване и дава насоки за прилагане на променените разпоредби на Гражданския процесуален кодекс. Тя ще бъде полезна за всички практикуващи юристи.
 
Общи условия