(c)2011

Българско гражданско процесуално право. Десето издание

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► коментари ► 
Българско гражданско процесуално право. Десето издание
актуално

Aвтор: Живко Сталев, Анелия Мингова, Валентина Попова, Огнян Стамболиев
Издателство: Сиела
Година: 2020
ISBN: 9789542831532
Корица: твърда
Страници: 1488
Цена: 88.00 лв.  70.40 лв. (Отстъпка -20%)

Добави в количка
 

Настоящото издание е десето поред и второ изцяло по новия Граждански процесуален кодекс. Сериозните изменения в нормативната уредба, както и натрупването на тълкувателна практика на ВКС, наложиха актуализиране на материята.

​​Учебникът по Граждански процес е обучил и ръководил поколения български юристи, поради което и в настоящото издание е запазена максимално структурата на предишните издания, като там, където уредбата се е променила съществено, е променена и структурата на учебника, следвайки структурата и систематичната уредба на институтите в ГПК.

Десетото издание на учебника, както и предходните издания, има важно теоретично и практическо значение. Освен задълбочения анализ на новите идеи в сега действащия ГПК и институтите, включени в него, в изданието са намерили място и сравнения на нормите на отменения и сега действащия ГПК, там където това е необходимо и съществено. По този начин са отчетени достиженията на процесуалната наука и практика при действието на стария ГПК, като са отбелязани местата, където тези достижения са запазили своята актуалност и местата, където те са загубили своята приложимост поради променената концепция на законодателя.

​Десетото издание отразява законодателството и съдебната практика до 18 февруари 2020 г.

 
Общи условия