(c)2011

Новото данъчно законодателство през 2020 година. Книга-годишник

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Счетоводство ► 
Новото данъчно законодателство през 2020 година. Книга-годишник
Aвтор: Колектив
Издателство: Труд и право
Година: 2020
Корица: мека
Страници: 776
Цена: 38.40 лв.  32.64 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
Книгата съдържа:
- нормативните текстове на основните данъчни закони;
- подробни авторски коментари на новите моменти в данъчното
облагане през 2020 година;
- приложни разяснения и експертни решения на конкретни въпроси по
прилагането на данъчната рамка за годината.

Компактдискът съдържа:
- всички нормативни актове на данъчното законодателство;
- спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане;
- подбрани решения на Съда на Европейския съюз и на Върховния
административен съд;
- важни писма и указания на Националната агенция за приходите;
- полезна справочна информация.

Изданието отразява промените в законодателството към 15 януари 2020 година.

Целева аудитория: Счетоводители, финансисти, данъчни експерти, юристи, управители на търговски дружества, ръководители на специализирани държавни органи и на организации с нестопанска цел, данъкоплатци.

Автори и съставители на годишника са Анета Георгиева, Цветана Янкова,
Евгения Попова, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Асен Асенов, проф. д-р Ганета
Минкова, Биляна Гецова, Николай Ризов.
 
Общи условия