(c)2011

Данъчно облагане 2020. Коментар

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► коментари ► 
Данъчно облагане 2020. Коментар
Aвтор: Димитър Гочев, Георги Стойков
Издателство: Сиела
Година: 2020
ISBN: 9789542831068
Корица: мека
Страници: 988
Цена: 24.90 лв.  19.92 лв. (Отстъпка -20%)

Добави в количка
 
Настоящото издание предлага пълния текст на данъчните закони с последните им изменения и подзаконовите актове по прилагането им – ЗМДТ, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС, ППЗДДС, ЗАДС, ППЗАДС, ЗВНАУА и ЗДЗП.

1. ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
2. ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА)
3. ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
4. ЗАКОН ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
5. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
6. ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
7. ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАДВНЕСЕН АКЦИЗ ЗА УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ
8. ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ
 
Общи условия