(c)2011

Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► закони и нормативни актове ► 
Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Aвтор: закон
Издателство: Сиби
Година: 2004
Корица: мека
Страници: 116
Цена: 2.90 лв.  2.46 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
Представена е уредбата на отношенията, свързани с предотвратяването и борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Поместен е и Законът за закрила на детето с оглед регламентираните с него принципи за съблюдаването на висшите интереси на детето при вземането на мерки по отношение на децата, извършили правонарушения. Включени са и подзаконови нормативни актове, уреждащи дейността на детските педагогически стаи и домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни като специализирани заведения за превенция на асоциалното поведение на децата.
 
Общи условия