(c)2011

Две студии по аналитична психология

   Книги ► Философия и психология ► Психология ► 
Две студии по аналитична психология
Aвтор: Карл Густав Юнг
Издателство: Леге Артис
Година: 2019
ISBN: 9786197516111
Корица: мека
Страници: 294
Цена: 28.00 лв.  23.80 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
Настоящото издание съдържа текста от седми том от Събралите съчинения на К. Г. Юнг, по-точно двете студии за психологията на несъзнаваното и Отношенията на Аза и несъзнаваното. Тези трудове водят началото си от предишни научни статии, където вече се открояват основополагащите идеи, важни за изграждане на цялостното творчество на Юнг. И в двете научни работи трудната материя е представена по възможно най-достъпен начин и така става разбираема за една по-широка читателска публика.
В първата, за психологията на несъзнаваното, Юнг се занимава в критичен аспект с различните схващания на Фройд и Адлер за несъзнаваното и прави първото въведение към своята психология на несъзнаваното, която бива онагледена с архетипен материал от сънищата Студията предизвиква жив интерес при излизането си през 1912 г.
На втория труд - Отношенията на Аза и несъзнаваното. публикуван в тази си форма за първи път през 1928 г се придава-особено знамение в делото на Юнг, защото той представя в сбита форма ндй-важните идеи на автора.
Предишните версии на двата труда са интересни от историческа гледна точка - още там се откриват първите формулировки на основните понятия на аналитичната психология като „лично и колективно несъзнавано", „архетип", „персона", „Анимус и Анима", както и наченките на теорията за психологическите типове. Благодарение на публикуването и на тези по-ранни версии, представляващи първите стъпки е един работен процес, продължил десетилетия, на читателите се гзе-доставя възможността да проследят развитието на идеите на Юнг.

„Психологията на отделния човек съответства на психологията на нациите. .. Само промяната на нагласата на отделната личност ще бъде началото на промяна в психологията на нацията. Големите проблемна човечеството никога не са били решавани чрез валидни за всички закони, а винаги само благодарение на обновяване на нагласата на отделния човек. Ако някога е имало период, когато себеосъзнаването е било неотменна необходимост и единствено правилната стъпка това е нашата сегашна епоха на бедствия."
К. Г. Юнг 1916 г
 
Общи условия