(c)2011

Семейно и наследствено право - второ допълнено издание

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► право ► 
Семейно и наследствено право - второ допълнено издание
Aвтор: Велина Тодорова, Димитър Топузов
Издателство: Сиела
Година: 2019
ISBN: 9789542830702
Корица: мека
Страници: 400
Цена: 19.00 лв.  15.20 лв. (Отстъпка -20%)

Добави в количка
 
Този сборник попълва празнота в учебната литература по дисциплината Семейно и наследствено право. Негова цел е да улесни студентите и техните преподаватели в задачата им да осъществят прехода от теорията към практиката в обучението по право.

Съдържателно сборникът предлага казуси и подбрана тълкувателна практика. Всеки от тематично обособените 78 казуса поставя въпроси от разнообразната материя на семейното и наследственото право и търси практически значимите връзки с основни институти на останалите дялове на частното право. Наред с казусите за семестриална подготовка сборникът включва и подбрани казуси, давани през последните няколко години на държавни изпити по гражданскоправни науки. Поради относително по-голямата им тежест, тези казуси са представени с разрешения.

Поместената съдебна практика е с основополагащо значение за осмислянето на основни институти на семейното и наследственото право. Макар и сравнително достъпни днес, без актуалните пояснителни бележки, които сборникът предлага, голяма част от постановленията и тълкувателните решения на ВС и ВКС представляват истинско изпитание за студентите, доколкото прилагането им се предхожда от предварителна проверка за актуалност с оглед на действащата нормативна уредба.
 
Общи условия