(c)2011

Предварително разследване

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► закони и нормативни актове ► 
Предварително разследване
Aвтор: закон
Издателство: Сиби
Година: 2004
Корица: мека
Страници: 236
Цена: 4.80 лв.  4.08 лв. (Отстъпка -15%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
Сборникът съдържа подзаконови нормативни актове, с които се урежда работата, организацията на дейността и взаимодействието на органите на предварителното разследване помежду им, със службите на МВР и с други органи на изпълнителната власт. Включени са и актовете, регулиращи отношенията на органите на МВР с данъчната администрация, със застрахователните компании – при настъпване на застрахователно събитие, и с лечебните заведения – при оказване на помощ на пострадали при пътнотранспортни произшествия. Представена е и уредбата на реда и начина на взаимодействие на органите на съдебната власт, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на правосъдието и Министерството на финансите по събирането, опазването и достъпа до информацията, както и за осигуряване функционирането на Единната информационна система за противодействие на престъпността. Текстовете са анотирани с препращания между правни норми, включени в сборника, и към други нормативни актове.

 
Общи условия