(c)2011

Български език за 8. клас Втора употреба

   Книги ► Учебници ► Учебници "Втора Употреба" ► 
Български език за 8. клас Втора употреба
Aвтор: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскале
Издателство: БГ Учебник
Година: 2017
ISBN: 978619-8702
Корица: мека
Страници: 160
Цена: 10.00 лв.  7.00 лв. (Отстъпка -30%)

Добави в количка
 
В учебника са представени всички теми от учебното съдържание и са включени предвидените в програмата нови понятия. Спазени са принципите за последователност и приемственост в учебното съдържание и за системност при въвеждане на научните понятия. Използваната езиковедска терминология е точна и е изяснена на достъпен език.

Съотношението между часовете за нови знания, упражнения, преговор и обобщение е съобразено с препоръчителното процентно разпределение в учебната програма. Осъществени са вътрешнопредметни и между предметни връзки чрез включването на разнообразни художествени и научнопопулярни текстове, включително откъси от популярни сред тийнейджърите литературни произведения, с което се цели събуждане на читателски интерес. Търсена е връзка с чуждите езици, които учениците изучават в училище, с цел прилагане на придобитите знания на по-широка лингвистична основа и подпомагане на чуждоезиковото им обучение.
 
Общи условия