(c)2011

Технологии и предприемачество за 9. клас Втора употреба

   Книги ► Учебници ► Учебници "Втора Употреба" ► 
Технологии и предприемачество за 9. клас Втора употреба
Aвтор: Весела Неделчева, Атанас Паскалев, Красимира Толина, Донка Кума
Издателство: Просвета
Година: 2018
ISBN: 97895401363
Страници: 192
Цена: 14.00 лв.  9.80 лв. (Отстъпка -30%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
Темите в учебника по технологии и предприемачество за 9. клас на издателство „Просвета – София” са изцяло съобразени с новата учебна програма. Осигурена е приемственост с учебника за 8. клас, като се надграждат и разширяват знанията, уменията и компетенциите, заложени в него. Поставен е акцент върху практическите дейности, ученето чрез преживяване, уеб базираното обучение, работата по проекти, посещения на обекти за наблюдение. Учебният материал е богато илюстриран и допълнен със схеми, таблици, диаграми, графики, илюстрации. Предвидени са въпроси и задачи за самостоятелна и за домашна работа. Включени са лабораторни упражнения. Заложени са вътрешнопредметни и междупредметни връзки. Към всеки раздел са разработени тестове за самоконтрол.
 
Общи условия