(c)2011

Просветени на изток с лъчите на запада. Българската уеническа колония в Цариград

   Книги ► Научна литература ► История ► история на България ► 
Просветени на изток с лъчите на запада. Българската уеническа колония в Цариград
Aвтор: Орлин Събев
Издателство: Авангард Прима
Година: 2019
ISBN: 9786192392307
Корица: мека
Страници: 646
Цена: 35.00 лв.  29.75 лв. (Отстъпка -15%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор

ПЪРВА ЧАСТ. ЦАРИГРАД И БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИЦИ

Увод

Първа глава. Българската колония в Цариград
Втора глава. Гръцки училища
Велика народна школа
Търговско училище
Богословско училище
Трета глава. Френски училища
Колеж „Сен Беноа"
Колеж „Сен Жозеф"
Лицей „Нотр дам дьо Сион"
Четвърта глава. Американски училища
Робърт колеж
Американски девически колеж
Пета глава. Османски училища
Военномедицинско училище
Гражданско медицинско училище
Медицински факултет
Султански лицей „Галатасарай"
Други училища
Шеста глава. Колония в колонията
Заключение

ВТОРА ЧАСТ. СПРАВОЧНИ ТАБЛИЦИ

Велика народна школа
Търговско училище
Богословско училище
Колеж „Сен Беноа"
Училище „Сен Жозеф"
Колеж „Сен Жозеф"
Лицей „Нотр дам дьо Сион"
Военномедицинско училище
Гражданско медицинско училище
Медицински факултет
Робърт колеж
Лицей „Галатасарай"
Американски девически колеж
Юридически факултет
Училище за административни кадри (Мюлкие)
Гимназия "Идадие"
Военно учялище (Харбие)
Училище "Дар-юл-шафака"
Други училища
Неустановени
Именен показалец на учениците българи по училища

Приложения
Библиография

***

Орлин Събев е професор и доктор на науките в Института за балканистика с Център по тракология при БАН. Автор е на монографиите Османски училища в българските земи XV-XVIII век (2001], Първото османско пътешествие в света на печатната книга (2004), Робърт колеж и българите (2015), Книгата и нейният храм: история на османските библиотеки в България (2017), както и на три книги, издадени в чужбина: ibrahim Muteferrikaуа da ilk Osmanli Matbaa Seriiveni (2006), Spiritus Roberti: Shaping New Minds and Robert College in Late Ottoman Society (2014), Waiting for Muteferrika: Glimpses of Ottoman Print Culture (2018).


***


Книгата е посветена на въпрос, който занимава дълги години историците, изследващи ролята на образованието и интелигенцията в модернизацията и развитието на българското общество. Монографията е структурирана в две части - първата е съдържателна, а втората включва таблици с имената на учениците в различните цариградски училища. Това изключително ценно и прецизно изследване, базирано върху огромен емпиричен материал, е сериозна основа за бъдещи проучвания, посветени на живота и творчеството на българите, които са израснали, образовали и живели в Цариград както преди Освобождението, така и след създаването на българската национална държава.
Проф. д-р Красимира Даскалова

В монографията са представени изобилни сведения за учебния процес в цариградските училища, в които са учили българи. Проследени са личната съдба и професионалният път на по-известните възпитаници. Привлечен е значителен обем неизползвани досега архивни източници - включително и по спорния въпрос за броя на българите в османската столица преди и след Освобождението. Особено ценно е максималното усвояване на данните, съдържащи се в мемоарни и други наративни източници, които са създадени през проучваната епоха или малко след нея. Този подход оцветява изложението със свежите нюанси на личните преживявания и добавя любопитни детайли.
Проф. дин Вера Бонева
 
Общи условия