(c)2011

Гоце Делчев: Що можем да правим, когато си сме си българи

   Книги ► Научна литература ► История ► история на България ► 
Гоце Делчев: Що можем да правим, когато си сме си българи
Aвтор: Цочо Билярски
Издателство: Анико
Година: 2019
ISBN: 9789548247405
Корица: мека
Страници: 216
Цена: 15.00 лв.  12.75 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
Преди да разгърнете страниците на неповторимата биография на Гоце Делчев от неговия най-близък при¬ятел и съратник П. К. Яворов, ще.имате възможността да си припомните два от най-впечатляващите докумен¬та, в които Гоце отстоява същността си на българин и на български революционер в писмата си до Никола Малешевски и Ефрем Каранов. В тия документи апос¬толът декларира принадлежността си към българския народ, а в писмото си до Е. Каранов изрично подчер¬тава своите съмнения в освободителната мисия на Ру¬сия към македонските българи. Явно че биографът му Яворов неслучайно също ще акцентира на „тъй наре¬ченото Освобождение" в книгата си, Тука са прибаве¬ни и запазените документи от учителстването на Гоце в Банско, където е главен учител в тамошното Българско православно училище. Всичките документи се публи¬куват без съкращения, като е запазен езикът и стилът на Гоце Делчев, който е литературният български език, родният майчин език на великия българин.
Освен документите и биографията на Гоце, тук ще прочетете и други Яворови текстове за великия бълга¬рин, както и събраните за пръв път на едно място сти¬хове и народни песни, възпели в рими апостола на по¬робените българи.
Цочо Билярски, Никола Григоров
 
Общи условия