(c)2011

Екологично право - специална част

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► право ► 
Екологично право - специална част
Aвтор: Георги Пенчев
Издателство: Сиела
Година: 2019
ISBN: 9789542828587
Корица: мека
Страници: 254
Цена: 24.00 лв.  19.20 лв. (Отстъпка -20%)

Добави в количка
 
Второ преработено и допълнено издание

Специалната част на настоящото учебно ръководство по екологично право на Република България е посветена на правната защита на отделните природни ресурси, както и на някои видове дейности, които оказват значително въздействие върху околната среда.

Българското законодателство в тази област се развива изключително динамично поради редовното членство на страната ни в Европейския съюз от 1.01.2007 г. и поради участието ѝ в редица двустранни и многостранни международни договори в областта на опазване на околната среда. Комплексният характер на проблематиката на екологичното право като отрасъл на българското позитивно право изисква от обучаващите се и наличието на определени знания от други отрасли на правната ни наука, като административно право, вещно право, гражданско право, конституционно право, наказателно право, облигационно право, право на ЕС и международно публично право.

Настоящото издание е обусловено от посочените фактори и си поставя за цел да отговори на научните потребности както на студентите, така и на учените и практикуващите специалисти.
 
Общи условия