(c)2011

Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том II

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► коментари ► 
Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том II
Aвтор: Стоян Ставру, Румен Неков
Издателство: Сиела
Година: 2019
ISBN: 9789542829218
Корица: мека
Страници: 432
Цена: 27.00 лв.  20.79 лв. (Отстъпка -23%)

Добави в количка
 
Недвижимите имоти и движимите вещи, останали непродадени в производството по несъстоятелност след прекратяване на производството и заличаване на длъжника от търговския регистър, остават собственост на физическото лице, когато длъжникът е едноличен търговец, съответно стават собственост на държавата или на общините по аналогия на чл. 11 ЗН, когато длъжникът е търговец-юридическо лице, освен ако в закон не е предвидено друго.

Тълкувателно решение № 1/03.12.2018 г. по тълк.д. № 1/2017 г. на ВКС, ОСТК
 
Общи условия