(c)2011

Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том I

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► право ► 
Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том I
Aвтор: Стоян Ставру , Румен Неков
Издателство: Сиела
Година: 2019
ISBN: 9789542829218
Корица: мека
Страници: 432
Цена: 26.50 лв.  20.41 лв. (Отстъпка -23%)

Добави в количка
 

Недвижимите имоти и движимите вещи, останали непродадени в производството по несъстоятелност след прекратяване на производството и заличаване на длъжника от търговския регистър, остават собственост на физическото лице, когато длъжникът е едноличен търговец, съответно стават собственост на държавата или на общините по аналогия на чл. 11 ЗН, когато длъжникът е търговец-юридическо лице, освен ако в закон не е предвидено друго.Тълкувателно решение № 1/03.12.2018 г. по тълк.д. № 1/2017 г. на ВКС, ОСТК

 
Общи условия