(c)2011

Социално осигуряване 2019 г.

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Счетоводство ► 
Социално осигуряване 2019 г.
Aвтор: Колектив
Издателство: Труд и право
Година: 2019
ISBN: 1312-9562
Корица: мека
Страници: 908
Цена: 38.40 лв.  31.49 лв. (Отстъпка -18%)

Добави в количка
 
Книгата е в обем 908 стр. и предлага цялостно приложно знание за системата на социалното осигуряване през 2019 година.: актуализираните текстове на основните законови и подзаконови нормативни актове, важни указания на Националния осигурителен институт и на Националната агенция за приходите и високо професионални авторски коментари и разяснения.

Акцент в коментарите са новите положения в осигурителното законодателство:
- новите правила и методики за изчисляване на пенсиите, свързани с трудова дейност;
- новият ред за преизчисляване на пенсиите за осигурителен стаж и възраст, отпуснати с начална дата до 31.12.2018 г.;
- прекратяването на социалните пенсии за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия и трансформирането им в част от месечната финансова подкрепа;
- промените в персоналните пенсии за децата без право на наследствена пенсия от починал родител;
- промените в реда за изплащане на паричните обезщетения за временна нетрудоспособност;
- измененията и допълненията в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете и начина на подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите и самоосигуряващите се лица;
- актуалните промени в правната уредба на допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, в сила от началото на годината.
 
Общи условия