(c)2011

Принципи на програмирането със C#

   Книги ► Компютърна литература ► Програмиране ► програмиране в интернет ► 
Принципи на програмирането със C#
актуално

Aвтор: Светлин Наков, Веселин Колев
Издателство: Самиздат
Година: 2019
ISBN: 9786190007784
Корица: мека
Страници: 1145
Цена: 16.00 лв.  13.60 лв. (Отстъпка -15%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
Книгата “Принципи на програмирането със C#” е отлично съвременно ръководство за навлизане в програмирането и алгоритмите с платформата .NET и езика C#. В нея се разглеждат серия уроци по програмиране – от основите на програмирането, среда за разработка, променливи, оператори, масиви и цикли до по-сложни концепции като рекурсия, фундаментални структури от данни и класически алгоритми, списъчни структури, дървета и дървовидни структури, графи, хеш-таблици, оценяване сложността на алгоритми, принципи на ООП (обектно-ориентирано програмиране), абстракция, наследяване и полиморфизъм, lambda изрази, LINQ заявки, конструиране на качествен програмен код и решаване на изпитни задачи. Към книгата са разработени лекции във вид на презентации и видеоуроци, водени лично от Светлин Наков, които са отличен самоучител по програмиране на C#. Авторите на книгата провеждат безплатни курсове по програмиране на C# за начинаещи в Софтуерния университет (СофтУни).

Съдържание:

Предговор ... 15
Глава 1. Въведение в програмирането ... 71
Глава 2. Примитивни типове и променливи ... 111
Глава 3. Оператори и изрази ... 141
Глава 4. Вход и изход от конзолата ... 167
Глава 5. Условни конструкции ... 199
Глава 6. Цикли ... 217
Глава 7. Масиви ... 243
Глава 8. Бройни системи ... 273
Глава 9. Методи ... 303
Глава 10. Рекурсия ... 365
Глава 11. Създаване и използване на обекти ... 399
Глава 12. Обработка на изключения ... 429
Глава 13. Символни низове ... 473
Глава 14. Дефиниране на класове ... 517
Глава 15. Текстови файлове ... 637
Глава 16. Линейни структури от данни ... 665
Глава 17. Дървета и графи ... 703
Глава 18. Речници хештаблици и множества ... 745
Глава 19. Структури от данни съпоставка и препоръки ... 787
Глава 20. Принципи на обектноориентираното програмиране ... 827
Глава 21. Качествен програмен код ... 875
Глава 22. Ламбда изрази и LINQ заявки ... 939
Глава 23. Как да решаваме задачи по програмиране? ... 963
Глава 24. Практически изпит по програмиране тема 1 ... 1015
Глава 25. Практически изпит по програмиране тема 2 ... 1067
Глава 26. Практически изпит по програмиране тема 3 ... 1097
Заключение ... 1145
 
Общи условия