(c)2011

За свобода и съвършенство - Биография на Яне Сандански

   Книги ► Художествена литература ► Биографии ► 
За свобода и съвършенство - Биография на Яне Сандански
Aвтор: Мерсия Макдермот
Издателство: Синева
Година: 2019
ISBN: 9786197086324
Корица: мека
Страници: 624
Цена: 30.00 лв.  24.60 лв. (Отстъпка -18%)

Добави в количка
 
Управление на Мелнишкия революционен район

25.VI. 1905 г. До другарите селски ръководители.

В своите обиколки из района районната чета често пъти е имала случай да слуша оплаквания за насилствени омъжвания. Нейните изследвания показват, че в цялата Мелнишка каза почти всички женитби са ставали и стават само съгласно волята на родителите. Бащата, лаком за пари, просто продава дъщеря си на оня, който ще му даде повече, продава я както крава или овца, без да я пита дали обича момъка и дали иска да се омъжи за него...

Управлението на района, като вижда, че както дивашкото отнасяне на бащите към дъщерите и продажбата на последните като добитък, тъй и грубите обноски на мъжете към жените им, а така също и прахосването пари за съвсем безполезни дарове при годеж и сватба са противни на духа на организацията, то подканва родителите да не омъжват дъщерите си насила - женитбите трябва всякога да стават по взаимно съгласие и любов между момъка и момата...

Друго нещо, на което управлението иска да обърне сериозно вниманието на селските ръководители, е мръсотията, която владее почти във всяка селска къща. Човек просто се гнуси да влезе в тези кочини, които носят името къщи.

Управлението на района, като желае да вижда занапред простота и скромност в носията и чистота в къщите, подканва десетарите да вземат сериозни мерки против нечистотата и носенето на безполезни и глупави накити.

Разбира се, ония, които няма да се съобразяват с това окръжно, трябва да се наказват.

С братски поздрав.

За управлението подписал: Я. Сандански
 
Общи условия