(c)2011

Помагало по административно право – обща част.

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► право ► 
Помагало по административно право – обща част.
Aвтор: Антония Илиева
Издателство: Сиела
Година: 2018
ISBN: 9789542827368
Корица: мека
Страници: 280
Цена: 20.00 лв.  15.40 лв. (Отстъпка -23%)

Добави в количка
 
Схеми, определения, съдебна практика, казуси и тестове

В последните години правната система на Република България преминава през мащабна реформа, целяща актуализиране на материалноправните разпоредби в различните клонове на правото и адаптирането им към публичноправния живот на обществото. Пример за това е приемането през 2006 г. на Административнопроцесуалния кодекс, с което се постави началото на нов етап в развитието на административното правосъдие у нас. Наличието на административни съдилища като първа съдебна инстанция в административния процес допринесе за модернизацията и придобиването на европейски облик на административното правораздаване.

Създаването на настоящото помагало е продиктувано точно от тази динамика на развитие и е насочено към студентите, преподавателите и практикуващите юристи.

Помагалото е разделено на четири дяла, които обхващат областта на материалното административно право, ключови съдебни актове, казуси, подпомагащи подготовката за държавен изпит, и тестове, подходящи при подготовката за писмен теоретичен изпит по дисциплината „Административно право“.

Помагалото е добър фундамент за провеждане на семинарни упражнения, за подготовка за изпитите за придобиване на юридическа правоспособност, за младши адвокати и за административни съдии.
 
Общи условия