(c)2011

Из живота на европейските провинции на Османската империя през XV-XIX век

   Книги ► Научна литература ► История ► обща световна история ► 
Из живота на европейските провинции на Османската империя през XV-XIX век
Издателство: Гутемберг ИК
Година: 2017
ISBN: 9786191760886
Корица: твърда
Страници: 732
Цена: 25.00 лв.  20.00 лв. (Отстъпка -20%)

Добави в количка
 
Сборникът в памет на изтъкнатата българска османистка проф. д.и.н. Елена Грозданова (1941-2011) е плод на усилията на 19 учени историци и филолози, представители на водещи изследователски центрове и висши учебни заведения в България и в чужбина.

Включените в тома студии и статии отпращат към разнообразни проблеми от сферата на социално-икономическата, демографската, политическата, религиозната и културната история на Балканите и Юго-Източна Европа, в т.ч. и на българските земи, през периода XV-XIX в., като много от изследванията засягат теми, разработвани от самата проф. Гроданова. Общ знаменател за материалите в сборника е стремежът на авторите да вкарат в научен оборот и интерпретират нови, неизползвани досега или малко познати и слабо експлоатирани източници - предимно, но не само османски архивни документи, с което засвидетелстват уважението си към историка и извороведа Елена Грозданова.
 
Общи условия