(c)2011

Защита на личните данни на работниците и служителите

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► коментари ► 
Защита на личните данни на работниците и служителите
Aвтор: Д-р Андрей Александров
Издателство: Труд и право
Година: 2016
Корица: мека
Страници: 232
Цена: 18.00 лв.  14.40 лв. (Отстъпка -20%)

Добави в количка
 
Книгата разглежда задълженията на работодателя в качеството му на администратор на лични данни на персонала, произтичащи от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и от трудовото законодателство.

Подробно са анализирани категориите обработвани данни и групите лица, за които те се отнасят. Специално внимание е отделено на процедурите по регистрация на администратора в регистъра, воден от Комисията за защита на личните данни, приемането на вътрешна уредба на защитата на данните в предприятието и въвеждането на технически и организационни мерки за защита.

Изследвани са проблемите на обработването на лични данни чрез възлагане на други лица, трансферите на данни в страни извън Европейския съюз, сроковете за съхранение и унищожаването на информационни масиви с лични данни. Като правни гаранции за защитата на личните данни са изведени правата на работниците и служителите по ЗЗЛД и реда за тяхното осъществяване, възможността за обжалване на действията на работодателя в качеството му на администратор на лични данни и административнонаказателната отговорност за нарушения на този правен режим.

Книгата дава конкретни препоръки към работодателите в процеса на подготовката им за прилагането на новите правила. В помощ на практиката са и приложените образци: на декларация – съгласие за обработването на лични данни, вътрешна инструкция и договор между администратор и обработващ. Те могат да се използват като насоки при разработването на съответните документи в предприятието.
Изложението е съобразено с действащото законодателство, административ-ната и съдебната практика към 31 октомври 2016 г.

Автор на изданието е д-р Андрей Александров – изявен специалист по трудово право и обществено осигуряване.

Книгата ще бъде полезна за юристи, работодатели, специалисти по управление на човешките ресурси, научни работници, студенти и всички други лица, за които обработването на лични данни в рамките на трудовото правоотношение представлява интерес
 
Общи условия