(c)2011

Право на убежище и международна закрила 2016 г

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► закони и нормативни актове ► 
Право на убежище и международна закрила 2016 г
Издателство: Сиби
Година: 2016
ISBN: 9789547309647
Страници: 200
Цена: 6.50 лв.  5.53 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
1. издание към 1 януари 2016 г.

В сборника са включени нормативните актове, с които се определят условията и редът за предоставяне на закрила на чужденци на територията на Република България и техните права и задължения.

Представена е и международноправната уредба – Конвенция за статута на бежанците от 1951 г. и Протокол за статута на бежанците от 1967 г.

Включен е Регламент Дъблин, с който се установяват критериите и механизмите за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила.

Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби и препращания между правни норми, включени в сборника, както и към други закони и подзаконови актове.
 
Общи условия