(c)2011

Публични финанси

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► закони и нормативни актове ► 
Публични финанси
Издателство: Сиби
Година: 2015
ISBN: 9789547309326
Корица: мека
Страници: 240
Цена: 6.50 лв.  5.53 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
2. издание към 24 април 2015 г.

Представена е законовата уредба на бюджетната рамка, общото устройство и структура на публичните финанси - фискални правила и ограничения, съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на държавния бюджет, на общинските бюджети и на други бюджети, попадащи в обхвата на консолидираната фискална програма, режим на сметките за средствата от Европейския съюз, отчетността на бюджетните организации. Поместени са Законът за публичните финанси и Законът за Фискален съвет и корективни механизми.

В сборника са включени и актовете, с които се регламентират правомощията, устройството, организацията и дейността на Сметната палата като държавен орган за външен одит на бюджета и други публични средства, принципите и изискванията към системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор, вътрешния одит в тях, одитните дейности по фондове и програми на Европейския съюз, както и обхвата и съдържанието на дейността по държавна финансова инспекция.
 
Общи условия