(c)2011

Членство в адвокатско дружество

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► право ► 
Членство в адвокатско дружество
Aвтор: Ценимир Братоев
Издателство: Сиела
Година: 2014
ISBN: 9789542814436
Корица: мека
Страници: 408
Цена: 21.00 лв.  16.17 лв. (Отстъпка -23%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
От приемането в средата на 2004 година на първата у нас по-разгърната уредба на правните форми на съвместно упражняване на адвокатска дейност, това е единственото цялостно изследване на проблемите, които практиката на адвокатите и несъвършенствата на нормативната уредба поставят. Анализирани са юридическите условия за придобиване на членство в адвокатско дружество, правата на съдружниците адвокати, техните задължения като членове на дружеството и прекратяването на членството. Специално внимание е обърнато на влиянието на членството в адвокатско дружество върху нормативноустановените и доразвити в практиката основни професионални права и задължения на адвокатите, предложени са решения на проблемите, които празнините и неточностите в нормативната уредба създават при съвместно упражняване на адвокатска дейност в адвокатско дружество. Представено е адвокатското дружество като нова дружествена форма – юридическо лице, предимствата на съвместното упражняване на адвокатска дейност, както и нейното развитието у нас и в други страни.
 
Общи условия