(c)2011

Тестове по наказателен процес

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► право ► 
Тестове по наказателен процес
Aвтор: Веселин Вучков, Гергана Маринова
Издателство: Сиела
Година: 2014
ISBN: 9789542814467
Корица: мека
Страници: 292
Цена: 15.00 лв.  11.55 лв. (Отстъпка -23%)

Добави в количка
 
Тегло 0.300 кг

Второ допълнено и преработено издание.

Съдържание
Встъпителни бележки
Същност на наказателния процес
Участие на съдебни заседатели. Назначаемост на съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и разследващите органи
Независимост на органите на наказателното производство. Равенство на гражданите в наказателното производство
Осигуряване на гражданите право на защита - същности процесуални гаранции
Разкриване на обективната истина. Вземане на решенията по вътрешно убеждение
Публичност. Непосредственост и устност
Официално начало. Централно място на съдебното производство. Разглеждане и решаване на делата в разумен срок. Състезателност и равни права на страните
Съд
Прокурор. Разследващи органи
Обвиняем
Пострадал
Частен обвинител
Частен тъжител
Граждански ищец и граждански ответник
Защитник, повереник и особен представител
Защитник
Свидетел, преводач, тълковник, поемни лица
Вещо лице, специалист - технически помощник
Предмет и тежест на доказване
Доказателства - същност и видове
Доказателствени средства
Допускане, събиране, проверка и оценка на доказателствени материали
Разпит
Оглед, претърсване, изземване
Експертиза
Следствен експеримент. Разпознаване
Специални разузнавателни средства
Образуване на досъдебно производство
Разследване. Привличане на обвиняем
Действия по приключване на разследването
Действия на прокурора след завършване на разследването
Действия по даване ход на делото в съдебно заседание
Съдебно следствие. Изменение на обвинението в съдебно заседание. Прекратяване и спиране на производството в съдебно заседание
Съдебни прения. Последна дума на подсъдимия
Постановяване на присъда
Въззивно производство - обща характеристика
Въззивно производство - образуване. Ред на разглеждане
Правомощия на въззивния съд
Касационно производство - обща характеристика
Касационно производство - образуване. Ред за разглеждане
Касационни основания
Правомощия на касационния съд
Възобновяване на наказателни дела
Бързо и незабавно наказателно производство
Разглеждане на делото в съда по искане на обвиняемия
Съкратено съдебно следствие в производството пред първа инстанция
Освобождаване на наказателна отговорност с налагане на административно наказание
Решаване на делото със споразумение
Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни
Особени правила за разглеждане на дела, подсъдни на военните съдилища
Особени правила за разглеждане на дела, подсъдни на специализираните наказателни съдилища
Привеждане в изпълнение на влезлите в сила актове на съда
Верни отговори
 
Общи условия