(c)2011

Законодателният процес в Република България

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► право ► 
Законодателният процес в Република България
Aвтор: Петър Илиев
Издателство: Фенея
Година: 2013
ISBN: 9786181630226
Корица: мека
Страници: 656
Цена: 27.00 лв.  22.14 лв. (Отстъпка -18%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
Тегло 0.750 кг

Съдържание :

Въведение
Изложение
Теоретико-доктринални и практико-емпирични въпроси

Теоретични концепции за връзката между факторите въздействащи на законодателната дейност и познавателните, оценъчните и волевите елементи от процеса по създаването на правните норми
Аспекти на връзката между фактите и правните норми. Дискурсната теория за законодателния процес
Ролята на парламента и неговата законодателна функция в контекста на принципа на разделение на властите като база на всяко едно учение за законодателни процес
Делегираното законодателство. Модели за разпределение на нормотворческите функции между парламента и правителството
Състояние и проблеми на настоящото българско законодателство
Ефективността в законодателния процес

Предпарламентарен законодателен процес

Фази на предпарламентарния законодателен процес
Сравнителноправни модели при изготвянето и съставянето на законопроектите
Принципи и правила за съставяне на правните нормативни актове. Българският модел на нормотворческа и законодателна техника - общотеоретични и нормативни аспекти
Концепция на бъдещ нов Закон за нормативните актове - проблеми и основни положения

Парламентарен законодателен процес. Форми на участие на гражданите на изхода на законодателния процес

Законодателна инициатива
Теоретични аспекти на същността на законодателната инициатива
Сравнителноправни аспекти на конфигурацията на титулярите на правото на законодателна инициатива в Европа
Упражняването на правото на законодателна инициатива в сравнителноправен контекст и предложения de lege redenda за евентуални бъдещи промени в българския модел на законодателна инициатива
Сравнителноправни изводи относно законодателната инициатива в Европа
Обсъждане
Теоретични и сравнителноправни аспекти на обсъждането на законопроектите
Българският модел за обсъждане на законопроектите
Гласуване
Теоретични и сравнителноправни аспекти на гласуването
Правила за присъствието на депутатите на пленарни заседания и на заседания на парламентарни комисии. Санкции за отсъствие. Механизми за осигуряване на присъствието на членовете на парламента на заседанията. (Сравнителноправни аспекти)
Кворум и мнозинства на пленарните заседания. Време за гласуване. (Сравнителноправни аспекти)
Българският модел относно правила за присъствието на депутатите на пленарни заседания и на заседания на парламентарни комисии; санкции за отсъствие; механизми за осигуряване на присъствието на членовете на парламента на заседанията; кворум и мнозинства на пленарни заседания; гласуване
Промулгация
Общотеоретични аспекти на промулгацията като заключителна фаза на законодателния процес
Сравнителноправни промулгационни модели. Предложения за евентуални бъдещи промени de lege derenda в българския промулгационен модел
Проблеми на българския модел за промулгация и начини за преодоляването им
Форми на участие на гражданите на изхода на законодателния процес
Сравнителноправни и теоретични аспекти на участието на гражданите на изхода на законодателния процес
Българският модел на участието на гражданите на изхода на законодателния процес

Заключение
Библиография
 
Общи условия