(c)2011

Инвестиции и инвестиционен мениджмънт: теория и практика (с приложение CD). Сборник с практически казуси и задачи с приложения н

   Книги ► Компютърна литература ► Windows и Office ► office ► 
Инвестиции и инвестиционен мениджмънт: теория и практика (с приложение CD). Сборник с практически казуси и задачи с приложения н
Aвтор: Мирослав Матеев
Издателство: Сиела
Година: 2013
ISBN: 978-954-28-119
Корица: мека
Страници: 408
Цена: 25.00 лв.  19.25 лв. (Отстъпка -23%)

Добави в количка
 
Целта на "Инвестиции и инвестиционен мениджмънт: теория и практика" е да запознае всички потенциални читатели с основните принципи, методи и подходи в съвременния инвестиционен мениджмънт, както и да предостави необходимите знания относно начините за тяхното успешно прилагане в практиката на корпоративното управление в новите икономически условия. Обект на анализ са както инвестициите в реални активи, така и тези във финансови инструменти. Основно внимание в книгата е отделено на различните подходи и методи за анализ и оценка на инвестиционни проекти, методи за ценообразуване и доходност на финансови активи, управление на риска, както и анализ на различните видове финансови инструменти/пазари и стратегиите за тяхното управление. Книгата се издава заедно със сборник (CD-ROM) с практически задачи и казуси към всяка една глава.
 
Общи условия