(c)2011

Братята в българската история

   Книги ► Научна литература ► История ► история на България ► 
Братята в българската история
Aвтор: Стоян Райчевски
Издателство: Български Бестселър
Година: 2013
ISBN: 9789544630294
Корица: твърда
Страници: 616
Цена: 39.00 лв.  33.15 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
Идеята за тази книга е на Димитър Томов. Започнах да работя по темата „Братята в българската история" с намерението да я проследя в два аспекта - мирогледен и исторически. Впоследствие осъзнах, че темата за братята в мирогледа на българите е толкова всеобхватна, че е по-добре да се разработи самостоятелно, защото тя влече след себе си и още една тема - за братството като елемент от социално-норма-тивната култура на традиционното българско общество.

В традиционния мироглед на българите братята, особено близнаците, са носители на невероятна сила и сакралност Най-силни в народната представа са магическите действия и практики, извършвани от братя. Двама братя близнаци например заоравали с бразда землището, когато се основавало ново село, за да не влизали в него болести или каквито и да са други беди. Този ритуал се повтарял винаги при всеки слух за приближаващо бедствие. Върху очертаната от братската сила бразда се изграждали впоследствие и крепостните стени на средновековните български градове, каквато е била традицията и в древния Рим. В обичаите, поверията и фолклора на българите има стотици примери за проява на братската сила и на братската любов в полето на честта, по време на съзидателен труд, на внезапно влетяла беда или при безкрайна веселба. Колкото и съвременният българин да се е отдалечил от мирогледните представи и практики на някогашното патриархално общество, той в никакъв случай не е скъсал пъпната си връв с майчината вяра, нито е могъл да избяга от своята българска народопсихология. В това може да се убеди всеки по-внимателен и търпелив читател на предложената книга, която включва много суховати на пръв поглед биографични данни за съдбите на стотици българи, оставили своя диря в българската история и култура, подбрани само по един признак - братството. В книгата „Братята в българската история" са поместени интересни сведения за стотици български семейства, данните за които са извлечени от съществуващите литературни източници, справочници и архиви. Списъкът на имената не претендира за изчерпателност и той може да бъде допълван, както и сведенията за всеки един от братята. Някои непълноти в биографичните данни се дължат и на празноти в ползваните литературни източници и тяхното запълване изисква допълнителни проучвания. Парадоксално може да звучи, но е често срещана практика в нашата литература (историческа, критическа и публицистична), каквито са и повечето източници, когато се описват житейската съдба, достойнствата, постиженията или приносът към обществото на един от братята, да се казва съвсем малко и дори премълчава за другия, ако той не е „достоен" за отбелязване според критериите и морала на съответната политическа конюнктура. Този подход за съжаление е практика на много десетилетия от следосвобожденския ни период, без да е преодолян напълно и до днес...


Съдържание:
- Предговор
- Първото и Второто българско царство
- Българското възраждае и националноосвободителните борби
- След възстановяване на българската държава
- Литература
- Именен показалец
 
Общи условия