(c)2011

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 2012

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► закони и нормативни актове ► 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 2012
Издателство: Сиби
Година: 2012
ISBN: 9789547307971
Корица: мека
Страници: 288
Цена: 6.70 лв.  5.83 лв. (Отстъпка -13%)

Добави в количка
 
Тегло 0.200 кг

Изданието е съобразено с последните промени на ДОПК, обнародвани в ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г.
8. актуализирано издание

В изданието са включени Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, Законът за Националната агенция за приходите и Законът за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, с които се уреждат производствата по регистрация и административно обслужване на задължените лица, установяване, обезпечаване и събиране на данъчните и другите публични вземания, обжалването на свързаните с това актове, статусът, структурата и правомощията на компетентната администрация от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт.
В допълнение е поместен и Законът за ограничаване на плащанията в брой с оглед на начина на заплащане на публични задължения и контролните функции на НАП по прилагането на закона.
Текстовете са анотирани с предишни редакции, с препращания между нормите, включени в сборника, и към други нормативни актове.
 
Общи условия