(c)2011

Закон за движението по пътищата 2012

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► закони и нормативни актове ► 
Закон за движението по пътищата 2012
Издателство: Сиби
Година: 2012
ISBN: 978-954-730-78
Корица: мека
Страници: 328
Цена: 7.00 лв.  6.09 лв. (Отстъпка -13%)

Добави в количка
 
В "Закон за движението по пътищата 2012" е представена уредбата на правилата за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, изискванията към пътните превозни средства за участие в движението, за правоспособност на водачите, правата и задълженията на участниците в движението и на контролните органи и принудителните мерки и наказанията, които се налагат за извършени нарушения, включително отнемането на контролни точки.

Включена е и Наредба № Iз-41, с която се определят документите, които се съставят при настъпили пътнотранспортни произшествия, редът за тяхното съставяне и за предоставяне на информация от Министерството на вътрешните работи на Информационния център към Гаранционния фонд.

Поместено е и информационно приложение, което съдържа такси във връзка с придобиването, регистрацията и управлението на МПС и таблица на административните нарушения и наказания по Закона за движението по пътищата.

В това издание е включен Законът за движението по пътищата с последните изменения в него, обнародвани в ДВ, бр. 60 от 7.08.2012 г.
 
Общи условия