(c)2011

Актуални моменти при възлагане на обществените поръчки

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► право ► 
Актуални моменти при възлагане на обществените поръчки
Aвтор: Поля Огнянова
Издателство: Сиела
Година: 2012
ISBN: 9789542811299
Корица: мека
Страници: 298
Цена: 18.00 лв.  13.86 лв. (Отстъпка -23%)

Добави в количка
 
Книгата има за цел да служи като практическо ръководство на възложителите и участниците в процеса по възлагане на обществени поръчки. В нея са коментирани всички етапи и действия, които се извършват в хода на най-често провежданите процедури -открита процедура и договаряне без обявление, както и при възлагане на обществени поръчки с публична покана. Посочени са съставите на административни нарушения при неспазване на определени нормативни изисквания. Разгледани са основанията за изпращане на предварителни обявления до Регистъра на обществените поръчки и Официален вестник на Европейския съюз. Обърнато е внимание на необходимостта от приемане на вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и тяхното съдържание.
Поля Стефанова Петрова - Огнянова завършва висше образование, специалност „Право", в Университета за национално и световно стопанство през 1999 г. През 2007 г. придобива образователно-квалификационна степен „магистър", специалност „Публична администрация", в Софийски университет „Св. Климент Охридски". От 2002 г. до 2007 г. работи като юрисконсулт в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, а от 2007 г. до настоящия момент - в Сметната палата. През 2012 г. получава грамота „Юрисконсулт на годината" от Националния съюз на юрисконсултите.

Поля Стефанова Петрова - Огнянова завършва висше образование, специалност „Право", в Университета за национално и световно стопанство през 1999 г. През 2007 г. придобива образователно-квалификационна степен „магистър", специалност „Публична администрация", в Софийски университет „Св. Климент Охридски". От 2002 г. до 2007 г. работи като юрисконсулт в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, а от 2007 г. до настоящия момент - в Сметната палата. През 2012 г. получава грамота „Юрисконсулт на годината" от Националния съюз на юрисконсултите.
 
Общи условия